Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

100 procent ekojordbruk kan försörja 6 miljarder människor


Konventionellt jordbruk kan försörja 2 miljarder fler människor, det visar en forskningsstudie som beskriver ett fiktivt scenario med 100 procent ekologiskt jordbruk. Den visar att om hela världens jordbruksmark var ekologisk så skulle en diet bestående av 2700 kalorier per person räcka till 6 miljarder människor, jämfört med 8 miljarder människor med konventionellt jordbruk.

Läs studien här>>

Orsaken är lägre avkastning i ekoproduktionen och en större animalieproduktion på grund av större arealer klöver, lusernm och gräs. Författarna flaggar för att det ekologiska scenariot skulle kunna vara överskattat vad gäller livsmedelsförsörjningen på grund av att man räknat med oförändrade produktionsnivåer i gräsbaserad uppfödning av boskap. Samtidigt skulle ekoscenariot även kunna vara underskattat eftersom man räknat på en ökad konsumtion av animalier.

Andra nya forskningsresultat visar på att en fullskalig ekoproduktion bara skulle vara möjlig med en förändrad diet mot lägre andel animalier.

Forskarna tror att andelen av olika grödor som idag odlas i ekologiskt jordbruk kan förändras kraftigt om ekojordbruket skalas upp. Man påtalar också att den lägre ekoavkastningen till en del skulle kunna kompenseras av minskat matsvinn, minskad överkonsumtion av livsmedel och mindre konsumtion av animaliska livsmedel.

Större uppmärksamhet borde ägnas alternativa växtföljder och odlingssystem där grödor för humankonsumtion prioriteras mer på bekostnad av fodergrödor, enligt forskarna. Samtidigt skulle de ökade foderarealerna med klöver-gräsvallar kunna leda till förändring av utfordringen av våra djur så att de åt mer klöver-gräs och mindre spannmål och baljväxter som istället kan ätas direkt av oss människor.

Ett scenario med 20 procent av åkermarken i ekologisk produktion är mer realistiskt och att påverkan på livsmedelsförsörjningen då skulle bli betydligt mindre och samtidigt skulle denna omläggning medföra positiva effekter på miljön och hälsan. I dagsläget är ca 1 procent av hela världens jordbruksareal ekologisk.

2019-04-24