Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tysk ekoodling slår konventionell i studie


I den hittills mest omfattande forskningsstudien som jämför ekologiskt lantbruk med konventionellt kunde forskarna konstaterat att ekologiskt lantbruk slår konventionellt på fem av sju områden när det gäller hållbarhet. ett 20-tal forskare har varit involverade i studien som har utvärderat jämförelser av 528 ekologisk och konventionell jordbruk. Studie är samordnad av Thünen-institutet och Kassel universitet. På följade områden slog de ekologiska jordbruken de konventionella:

  •      Markbördighet
  •      Biologiska mångfalden
  •      Anpassning till mer extrema klimatförhållanden
  •      Effektiv användning av kväve
  •      Vattenskydd

Den tyska studien visade att ekologiskt brukade jordar innehåller tio procent mer organiskt kol och även kan lagra mer kol. Utsläppen av växthusgas var också en fjärdedel mindre. Men eftersom avkastningen per hektar är lägre försvinner dessa fördelar när man konverterar dem till den skördade mängden. 

Utifrån utvärderingar av slutsatserna kom författarna av forskningsrapporten fram till att "ekologiskt jordbruk kan bidra till att lösa tidens miljö- och resursutmaningar och ekologisk produktion anses med rätta vara en viktig teknik för hållbar markanvändning."

Läs mer här>>

2019-03-29