Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla ska ha noll i klimatavtryck


Patrik Hansson

Ett glas svensk mjölk har nästan hälften så lågt klimatavtryck som genomsnittsglaset i världen. Målet för Arla Sverige är att leda utvecklingen mot mjölk med netto noll i klimatavtryck. Huvudmålet är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk till 2030 och år 2050 ska mjölkproduktionen vara helt klimatneutral.

- Vi vill minska klimatavtrycket samtidigt som vi fortsätter att bidra till öppna landskap och den biologiska mångfalden. På gårdsnivå innebär det att bränslen ska gå från fossila till förnybara. Vi ska minska våra fotavtryck och öka gårdarnas positiva bidrag, det vill säga våra handavtryck. Det kan vara allt från att producera biogas till att främja kolinlagring och pollineringen genom att odla blommor på gårdarnas mark. Det finns med andra ord mycket positivt som gårdarna bidrar med som är viktigt att lyfta och ta med i beräkningen, vilket sällan görs idag, säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

Exempel på vad Arla Sverige redan gjort är att alla tunga transporter idag är fossilfria och flertalet av kooperativets mejerier är på god väg mot fossilfri produktion.

Arla samlar nu gårdar som vill ligga i framkant, för att utbyta erfarenheter och ge exempel till andra att följa. I Sverige deltar 25 pionjärgårdar i initiativet. Exempel på insatser på pionjärgårdarna:

  •     Konkret plan för att nå netto noll klimatavtryck
  •     Fler vindkraftverk och solpaneler och andra sätt att nå förnybar energi
  •     Anläggningar som förvandlar gödsel till biogas för kollektivtrafiken
  •     Innovationer som uppvärmning av boningshus genom värmen från mjölktanken
  •     Optimerad fodereffektivitet och foder med så låg klimatpåverkan som möjligt
  •     Bifodergrödor för att gynna bin och öka pollinering

2019-03-22