Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bioodlarna överklagar bekämpningsmedelsdispens: -Fruktansvärt giftigt medelSveriges sockerbetsodlare har fått till stånd en dispens för användning av bekämpingsmedlet Gaucho WS 70 under 2019. Gaucho har sedan 2018 belagts med försäljningsförbud.

– Det är ett fruktansvärt giftigt preparat för våra honungsbin, det är ett medel som dödar våra bisamhällen. Vi överklagar för vi måste ta till vara på våra husdjur och våra biodlares rätt och möjligheter att bedriva en bra biodling. Det är vårt uppdrag, säger Monica Selling, ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund, till Jordbruksaktuellt.

Biodlarna har fått sitt yrkande om inhibition godtagen, det vill säga att dispensen dras in tills vidare och att preparatet är förbjudet att använda tills överklagandet behandlats och det kommit en slutlig dom. Inhibitionen har i sin tur överklagats.

Gaucho WS 70 innehåller neonikotinoider, vilket är skadligt för insekter och pollinerare och därför har det förbjudits. 

– Den neonikotinoid som finns i Gaucho WS 70 heter imidakloprid. Det är ett så kallat bredspektrumverkande medel vilket innebär att väldigt små mängder är jättegiftiga för alla flygande, krypande och vattenlevande organismer. Vi har nolltolerans mot sådana här medel i Biodlarna, säger Monica till Jordbruksaktuellt. 

Biodlarna arbetar aktivt för att få bort så mycket kemiska bekämpningsmedel som möjligt inom närmiljön och inte minst inom jordbruket. Enligt biodlarföreningen är 70 procent av alla grödor helt eller delvis beroende av pollinering.

– Det sprids väldigt mycket kemikalier i vår närmiljö. För inte så länge sen kom det en undersökning gjord av flera utomeuropeiska forskare som fastställde att det storskaliga jordbruket är huvudorsaken till att vi har så stor nedgång på insekter i världen. Det finns även studier som visar att nedgången av insekter går väldigt fort, och smärtgränsen är snart nådd. Insekterna är basen för vår livsmedelsproduktion och pollineringen är helt avgörande.

2019-03-19