Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk invägning av ekomjölk ökar - Världsrekord i ekoandel?

Under 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 12 procent i Sverige enligt Jordbruksverkets senaste siffror. Det betyder ca 51 000 ton. Totalt vägdes 465 000 ton in vilket innebär att ca 17 procent av den totala mjölkinvägningen i Sverige nu är ekologisk. Enligt Ekowebs efterforskning torde detta vara Europarekord, om inte till och med världsrekord. Som jämförelse kan nämnas att Danmarks ekoandel när det gäller mjölk är 12 procent, Tyskland och Frankrike ligger på 2-3 procent.

Just nu finns ett överskott av ekologisk mjökråvara i Sverige. De slutsatsen kan man dra av Jordbruksverkets siffror som visar att mejeriernas produktion, och därmed försäljig, av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter inte ökade alls under 2018. Gräddproduktionen ökade däremot med 10 procent.

Sett till historien så har andelen invägd ekologisk mjölk ökade stadigt fram till och med 2012. Mellan åren 2013 och 2015 låg andelen på en relativt stabil nivå för att återigen öka under perioden 2016-2018.2019-03-14