Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen: Halverad svensk ekologisk spannmålsskörd


Torkan ifjol medförd att den ekologiska spannmålsskörden halverades i Sverige. Det  gjorde att Lantmännen Lantbruk minskade sina inköp från svenska lantbrukare från ca 120 000 ton 2017 till ca 60 000 ton 2018. Det strategiska målet till skörd 2020 är fortfarande att öka handeln av ekologiska varor till  200 000 ton

2017 var ett bra ekologisk spannmålsår för Lantmännen. Då köpte man in cirka 120 000 ton från svenska lantbrukare, men 2018 så torkade halva skörden bort. Sverige var värst drabbat i EU, med ett skördebortfall på generellt 43 procent, därefter kommer Danmark med 35 procent, Tyskland 20 procent och baltländerna med 20 procent, enligt Strategi Grains.

-    Vi har köpt in cirka 60 till 65 000 ton ekologisk spannmål från svenska lantbrukare i år. Då vårt totala behov till egen foder- och kvarnindustri är betydligt större har vi fått importera ca 40 - 45 000 ton, framförallt till vår foderproduktion berättade Göran Karlsson, ansvarig för ekologisk spannmål Lantmännen lantbruk, på ekogalan i Stockholm.

Möjliga mål att nå
Lantmännen har som mål att till 2020 omsätta 200 000 ton ekologisk spannmål och ser positiv på det.
-    2018 var ett  katastrofår för svenskt lantbruk! Nu är det mycket höstsått och höstgrödorna ser mycket fina mycket ut så här långt. Sedan har vi cirka 40 - 50 000 nya certifierade ekologiska hektar som kommer in i systemet varje år 2019 och 2020, som det kommer att produceras ekologisk spannmål på. Så vårt mål borde vara  möjligt att uppfylla, säger Göran Karlsson.

Lantmännen Lantbruk har ett totalt behov att köpa in ekologisk spannmål, proteingrödor(mestadels soja) och oljeväxter till sin fodertillverkning. Dessutom tillkommer behovet till egen kvarnindustri. Det som sedan inte säljs till egen industri säljs till andra kunder i Sverige eller går på export.

-    Behovet till foder och därmed behovet till svensk animalieproduktion är det som fortfarande driver den ekologiska marknaden, både i Sverige och i andra länder i Europa. Lantmännens kvarnindustri producerar produkter framförallt till nordiska konsumenter, men tillväxttakten är fortfarande låg och konsumenternas efterfrågan har inte drivet på produktutvecklingen  , säger Göran Karlsson.

Lägre svensk eko-export
Exporten har blivit lidande av den halverade svenska skörden detta skördeår och  minskar kraftigt
-    Vi minskar vår export av ekologisk spannmål med cirka 30 - 35 000 ton denna säsong jämfört med 2017. Men till skörd 2019 hoppas vi vara tillbaka på med ännu större exportkvantiteter. Vad har tydliga signaler  i marknaden att europeiska kunder saknar den svenska kvaliteten och önskar Lantmännen tillbaka på exportmarknaden, framförallt med den välkända fina ekologiska grynhavren, säger Göran Karlsson.

Sverige har under året gått från ett exportland av ekologisk spannmål till importland.
-    Det har varit ordentliga utmaningar i marknaden i år och en del finns kvar att lösa. När vi exportera svensk ekologisk spannmål så gör vi det med mervärden till de starka ekologiska konsumentmarknaderna i väst, Tyskland, Danmark och USA, men när vi köper in ekologisk spannmål så gör vi det från öst, säger Göran Karlsson.

Spannmålspriset då?
-    Man kan sedan länge teckna terminskontrakt på ekologisk spannmål skörd 2019 med Lantmännen och slår skörden in som det ser ut just nu, så är det vettigt att säkra en del av skörden redan nu, framförallt på höstspannmålen. Här ligger kvarnvetet på cirka 3,20 kr per kilo i skrivande stund och cirka 40 öre lägre för fodervete. Det är en bra prisnivå historiskt om det blir normalskörd. Vårspannmålen är mer osäker, då det ännu inte är sått men även på t.ex. grynhavre och maltkorn ligger prisnivåer högt jämfört med ett 5 årssnitt, avslutar Göran Karlsson.

2019-03-15