Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ritualslakt utan bedövning får inget ekogodkännande


Kött från djur som slaktas rituellt, till exempel så kallad halal-slakt, utan bedövning kan inte få ekologisk certifiering. I Sverige har all typ av denna slakt sedan länge varit förbjuden genom lagstiftningen, både inom KRAV- och konventionell slakt, men så har inte varit fallet i EU.

Diskussioner har länge förts om det ska vara godkänt inom ekologisk produktion på EU-nivå men nu hart EUs högsta domstol slagit fast att detta inte är förenligt med ekologisk produktion och det ska därmed vara förbjudet inom EU-ekologisk produktion.

När det gäller konventionellt kött finns det ett undantag med hänvisning till religionsfrihet att slakta djur rituellt utan bedövning inom EU. Men nu är det alltså helt fastställt att detta inte är tillåtet inom EU-ekologisk produktion.

2019-03-04