Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoforskning får pengar från Jordbruksverket


Sex miljoner kronor har fördelats av Jordbruksverket till projekt som ska driva forskningen inom ekologiskt lantbruk framåt och därmed den ekologiska livsmedelsproduktionen. Det är tio projekt som passerat nålsögat och framför allt korta projekt eftersom pengarna var begränsade och bara finns tillgängliga för två år.

Medlen kommer från den andra utlysningen inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra. Bland projekten finns bland annat tre beviljade till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, tre beviljade projekt till SLU, två till Hushållningssällskapet och ett vardera till Nordisk Råvara och RISE.

Tre projekt beviljas medel över en miljon kronor. De löper samtliga över en tvåårs period. Två av dessa är Hushållningssällskapets och ett är SLUs

Läs om alla projekten här>>

2019-02-26