Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Global ekomarknad slår nytt rekord


Världsmarknaden för ekologiska livsmedel växte nära nog tvåsiffrigt under 2017. Det visar statistiken för den globala ekologiska försäljningen är den offentliggjordes i samband med Biofach i Nürnberg av Fibl och Ifoam. Totalt växte den globala ekomarknaden med 9 procent under 2017 och den omsätter nu 97 miljarder dollar, vilket motsvarar ca 970 miljarder SEK. Samtidigt växte arealen som brukas ekologiskt med 20 procent, för andra året i rad växte arealen mer än marknaden.

90 procent av konsumtionen av ekologiska livsmedel sker i USA och Västeuropa, medan 181 länder producerar ekologiska produkter. Asien är dock på väg att snabbt öka sina konsumtionsandelar. Tidigare var Japan och Sydkorea de länder som konsumerade mest ekologiska livsmedel i Asien, men nu har Kina övertagit ledarrollen. Ett flertal asiatiska marknader har också intagit en ny position där  den egna konsumtionen nu överstigit exporten.

Ett av de största hoten som identifierats mot en fortsatt tillväxt på ekomarknaden, enligt det brittiska analysföretaget Ecovia, är den stigande mängden certifieringar. Det finns ett 80-tal olika ekologiska certifieringar i världen och avsaknaden av internationella regler och överenskommelser begränsar möjligheterna för export och därmed tillväxt på ekomarknaden.

2019-02-18