Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny studie: Insekterna på väg att utrotas - ät ekologiskt 

En studie påvisar att 40 procent av världens insektsarter är hotade. Insekterna minskar åtta gånger snabbare än andra arter. Studien har fått mycket uppmärksamhet i internationella medier och i spåren av detta har två forskare, som inte deltog i studien, gått ut med en rekommendation att äta ekologiska livsmedel för att på så sätt rädda världens insektsbestånd, detta eftersom studien visar att bekämpningsmedel och konstgödselanvändning inom det storskaliga jordbruket är orsaken till att insekterna dör.

"Det är mycket nödvändigt att en genomlysning av jordbrukets nuvarande praxis. Särskilt nödvändigt är det med en stark decimering av användningen av bekämpningsmedel och att ersätta dessa med mer hållbara, ekologiska a alternativ"  enligt studien.

The Guardian har skrivit om studien och det är i den artikeln de två forskarna uttalar sig om att lösningen på problemet är att äta mer ekologisk mat. I artikeln beskriver forskarna även problemet med konstgödsel, som vid första anblicken kanske inte skulle te sig som ett så stort hot mot insekter. Men enligt forskarna blir den tätat grödan ett problem för de arter som behöver mer yta och därmed en glesare gröda för att kunna leva.

Till artikeln i The Guaridan här>>

2019-02-15