Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Skärpta ekokontroller

De oberoende kontrollerna vid import av ekologisk råvara till EU, från tredje land har skärpts
fr.o.m. 2019. Sverige har sedan tidigare haft detta, via en extern kontrollorganisation, men
nu blir det Jordbruksverket som övertar ansvaret.
 
- Det är jättebra att EU skärper kontrollerna. Lantmännen kommer även för egen del att
utöka kontrollsystemet för att upptäcka kontaminering av icke tillåtna substanser i
ekoråvaran och att eventuella problem upptäcks så tidigt som möjligt oavsett om det beror
på slarv eller rent fusk. Det är mycket allvarligt om det sker, det kostar oerhört mycket
pengar för alla inblandade inte minst för leverantören och det dränerar
förtroendekapitalet för både kunder och ekologiska råvaror och produkter. Kostnaderna är
mycket höga om kvaliteten inte stämmer med kraven och det är den som förorsakat skadan
som hålls ansvarig för kostnaderna. Om en ekoråvara innehåller pesticider när den levereras
till oss, är det lantbrukaren som kommer att hållas ansvarig för kostnaderna. De allra flesta
är både duktiga, ärliga och noggranna, så de skärpa åtgärderna ska främst ses som en signal
om hur allvarligt Lantmännen ser på detta och att det är viktigt för Eko affären framöver,
säger Göran Karlsson, ansvarig för handeln med ekospannmålen hos Lantmännen Lantbruk.

2019-01-21