Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen: Från export- till importland på 3 månader

Den ekologiska spannmålsmarknaden har snabbt ändrat karaktär sedan torkan började härja i Europa under maj. Från att Sverige har varit ett exportland för ekologisk spannmål så behöver man nu istället importera eko-spannmål. Bristen på eko-spannmål har också drivit upp priserna med över en krona på det flesta grödor jämfört nivån på skörd 2017. De vårsådda grödorna har drabbats värst och det kommer bli särskilt besvärligt att tillgodose marknads behov för grynhavre och maltkorn.


Den svenska skörden av ekologisk spannmål blir kraftigt reducerad som en effekt av torka och extremt höga temperaturer, under hela odlingssäsongen. Många aktörer vittnar om att man bara vägt in 30 till 50 procent av den volym, som man gjorde under samma period förra hösten, så är det även för Lantmännen. - Invägningen av ekologisk spannmål är betydligt sämre än ifjol, knappt hälften. Även kvaliteten är tveksam när det gäller rymdvikt och sortering. Många kärnor är små, vilket är negativt för grynhavren och maltkornets kvalitet är också osäker, med risk för höga proteinhalter.säger Göran Karlsson, ansvarig för ekologiska spannmålsinköp och försäljning vid Lantmännen.
Bristen på ekologisk spannmål gör att Lantmännen nu måste importera större mängder av ekologisk spannmål. - Ja, vi hade hoppats på att kunna öka vår export, men istället så får vi nu köpa in ekologisk spannmål för att täcka våra svenska behov, främst till vår foderindustri som signalerat att vi behöver öka våra inköp av ekologiska råvaror. Kraftfoderbehovet ökar på gårdarna när man inte har tillräckligt med grovfoder eller av sämre kvalitet, säger Göran Karlsson.
De importerade volymerna av ekologisk spannmål kommer nu dels från klassiska spannmålsexportländer såsom Baltikum, Ryssland, Ukraina och Kazakstan, men även från nya länder, som dykt upp på ekomarknaden. - Vi känner oss positiva till att kunna lösa importen av ekologisk spannmål främst genom vår trading erfarenhet och upparbetade kontakter vi har i Baltikum, Ukraina och Kazakstan. Några nya länder har också tillkommit som exportörer och dessa granskar vi nu. Vi kommer också att importera ekologisk majs, eftersom tillgången på ekologiskt vete är begränsat på marknaden, säger Göran Karlsson.
Priserna för den ekologiska spannmålen stiger i hela Europa, då de flesta länderna upplever brist på grund av årets ogynnsamma väder för produktion. Omställningen till ekologisk odling har under de senaste åren ökat i många ”nya” ursprungsländer för ekologisk produktion. Och det gäller främst odling av vete och majs. Utan dessa ”nya” ursprung och kvantiteter skulle priset gått upp ännu mer. För ekologisk grynhavre och maltkorn är det dock fortsatt svårt att hitta länder/leverantörer som har kvantiteter som de vill sälja, säger Göran Karlsson.
Faran för den framtida tillväxten av ekomarknaden är nu att priserna når sådana nivåer så kunderna backar ur affärer, slutar att utveckla nya produkter, drar tillbaka lanseringar och marknadsutvecklingen för eko tar en paus, säger Göran Karlsson. Men samtidigt påpekar Göran Karlsson, att detta enbart är ett dåligt skördeår och det positiva för svenska bönder är att Lantmännen redan nu kan erbjuda terminspriser för skörd 2019 som ligger på en historiskt hög nivå.

2018-09-14