Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utsädesbrist på åkerböna 2019?

Det varma vädret har verkligen gynnat skadegöraren bönsmygen, en skalbagge vars larver äter karakteristiska hål i åkerbönan. Många utsädesodlingar i Västergötland och Skåne är kraftigt angripna i år, vilket troligen komma leda till brist på utsäde till åkerböna 2019. Skalbaggen, Bönsmygen, kan göra stora skador på åkerbönor. Honan lägger ägg på utsidan av bönornas skidor och sedan äter sig larven igenom skidan och in i åkerbönan. Bönsmygen äter helst olika bönarter men kan också ge sig på lupiner och ärtor. Spridningen kan ske genom utsädet men också genom att den övervintrar i närheten av tidigare odlingar, i marken eller under barken på träd. Naturliga fiender är fåglar, spindlar, steklar och andra rovinsekter. Bönsmygen har troligtvis kommit till Sverige med importerat utsäde.

2018-09-12