Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Inga interventionslager av ekologisk spannmål


Bara i Sverige saknas det direkt över 150 000 ton ekologisk spannmål, för att klara foderförsörjningen, svenska industrikontrakt och även de exportkontrakt som spannmålsföretagen tecknat. Tidigare år har man årligen importerat cirka 60 000 - 70 000 ton och exporterat knappt samma volym. Men i år måste man importera volymen för att klara kontrakten och i vissa fall kommer det nog inte gå att lösa de kontrakt som man tecknat med industrierna.

Var kan man köpa?

Det är brist på ekologisk spannmål i hela EU i år. Skördarna har begränsats på grund av torka eller dåligt väder i alla de stora spannmålsproducerande länderna såsom Tyskland, Frankrike, England, Danmark och även Baltikum. Baltikum har ett överskott av ekologisk spannmål eftersom väldigt lite säljs på hemmamarknaden, men skörden är dålig och det mesta är redan sålt och uppbokat till den starka konsument- och fodermarknaderna i Tyskland, Danmark och England.

Tveksamma eko-importländer

De länder som nu flaggar att de har ekologisk spannmål att sälja är Turkiet, Ukraina, Ryssland, Moldavien och Kazakstan. Inom EU är det Italien som har volymer att sälja. Men samtliga länder har tidigare uppmärksammats för att fuska med eko-certifieringar, enligt EU:s olika kontrollorgan för EU-ekologiskt, och är också på Jordbruksverkets lista för extra kontroller. Vem vågar importera från dessa länder utanför nu? Sedan tidigare vet man också att höga priser gör att vissa aktörer är beredd att ta större risker och att straffen är påfallande låga för fusk med ekologiska certifieringar. Att köpa från USA och Kanada blir dyrt eftersom de har en stark växande hemmamarknad och där har man nu en strategi i USA att bli självförsörjande på ekologisk spannmål och livsmedel.

Dyrare ekospannmål ger färre ekoprodukter

Högre priser på ekologiska råvaror hämmar också produktutvecklingen och även försäljningen av ekologiska livsmedel. I vissa fall i år kommer det helt enkelt inte finnas råvara och då blir det tomt i hyllan. Om råvaran blir för dyr så kan produkter läggas ned eller läggas i malpåse och sedan kan det ta tid att återta platsen i hyllan och även bli kostsamt att ta sig dit igen. Dock är grundefterfrågan på ekologiska livsmedel i botten riktigt stark och Agroidé gör bedömningen att många konsumenter inte kommer ändra uppfattning och ha förståelse att de saknas ekoprodukter, liksom man hade överseende med att det saknades smör i butikerna ifjol. Konsumenterna kommer att vara fortsatt intresserade av att köpa ekologiska livsmedel av samma skäl som tidigare där hälsa är ett av det starkaste konsumentargumentet.

2018-09-11