Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Massiv kritik mot Belgiens ekokontroll


Redan i september 2017 kontrollerade EUs direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet det belgiska kontrollsystemet för ekocertifiering och identifierade en rad tillkortakommanden. Rapporten publicerades inte förrän 10 månader senare, i juli 2018, eftersom de belgiska myndigheterna tog god tid på sig att svara på kritiken.

EUs kontrollanter rapporterar att EU-förordningens kontrollsystem bara delvis implementerats för import av ekolivsmedel och det finns ingen ansvarig myndighet för kontrollen. Kontrollen av inhemska företag rapporterades tillfredsställande, med bland annat ett högt antal oannonserade kontroller och tester utförda för att kontrollera ev halter av bekämpningsmedel. Däremot konstateras att påtryckningsmedel och straff vid upptäckta missförhållanden är undermåliga, särskilt vid upprepade regelbrott. Det enda straff som finns är notering och varning. Brister i utredning vid misstänkta regelbrott förekom också.

Som exempel nämns ett företag där man vid upprepade tillfällen sålt konventionella produkter som ekologiska och inte hade en tillfredsställande hantering för att särhålla konventionella- och ekologiska produkter trotts detta fick fortsatt certifiering. Även jordbruk med för högt djurantal och för liten yta per djurenhet hade fått behålla sin certifiering.

De belgiska myndigheterna har svarat att problemen ska vara åtgärdade under 2019.

Källa: Organic Market

2018-08-10