Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Torkan får KRAV att ändra regler


I spåren av den allt mer prekära situationen för landets djurbönder på grund av den ihållande torkan beslutade KRAV i slutet av juli om regeländringar. Förhoppnigen är att lindra problemen att få tag i foder.
KRAV höjer andelen KRAV-märkt kraftfoder som får ingå i foderstaten från 30 till 40 procent. Det gäller slaktdjur och ungdjur (nöt, får och getter*). Man beslutade också att följa Jordbruksverket beslut om tillfällig ändring i hanteringen av avvikelser i ekologisk produktion. Detta innebär en möjlighet till:

•    högre andel KRAV-märkt kraftfoder (max 50 procent) till högdräktiga djur, när 90 procent av dräktigheten passerats. Lakterande idisslare får även ges upp till 50 procent KRAV-märkt kraftfoder under en längre period än 3 månader,

•    ökad andel omställningsfoder/karensfoder från första årets karens, eget eller inköpt, samt för fler grödor än bete, vall och proteingrödor och ökad andel inköpt karensfoder från andra årets karens,

•    krav på lägre självförsörjningsgrad av foder.

Alla ändringar gäller till den 15 juni 2019.

KRAV hoppas att möjligheten att kunna använda något högre andel kraftfoder kan vara ett lättnad på många gårdar. Högre giva av KRAV-märkt kraftfoder ger minskat behov av att köpa in konventionellt eller EU-ekologiskt grovfoder.

Mer info:
www.krav.se

2018-08-01