Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ogräsmedel i svenskt vatten ska minska


Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Därför startar nu en informationskampanj för att få lantbrukarna, främst i Skåne, att minska risken för läckage. Om detta lyckas finns möjligheten att få använda diflufenikan även i framtiden, enligt Jordbruksverket.

Diflufenikan är en bärande beståndsdel i växtskyddsmedel för bekämpning av ogräsmedel. Enligt Jordbruksverket har en del ogräs utvecklat resistens mot vissa tidigare verksamma bekämpningsmedel och därför är de inte alltid effektiva längre.

- Diflufenikan har överskridit den acceptabla halten i ytvatten upprepade gånger under flera år, främst i Skåne.  Istället för att direkt ompröva beslut om godkännande av produkter med diflufenikan, prövar vi nu att i första hand informera lantbrukare, så att de kan vidta åtgärder för att minska risken för läckage, säger Mats Allmyr, Kemikalieinspektionen.

Läs hela artikeln här>>

2018-06-18