Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kraftig ökning för den ekologiska mjölkproduktionen


Den ekologiska mjölkinvägningen ökade under 2017 med 12 procent. Det är den största ökningen på årsbasis sedan 2011, det visar en ny rapport från LRF Mjölk. Den totala ekologiska mjölkinvägningen uppgick under det gångna året till 415 miljoner kg. Därmed utgjorde den ekologiska mjölken 14,7 procent av landets totala mjölkinvägning under förra året. I spåren på den starkt ökade efterfrågan på ekologiska mjölkprodukter har det under 2017 skett ett stort nytillskott av nya ekologiska mjölkgårdar hos flera av landets mejeriföretag. Det innebär att 64 nya ekologiska mjölkgårdar har tillkommit på ett år. I december 2017 fanns det totalt 596 svenska ekologiska mjölkgårdar. Det totala antalet mjölkgårdar var under samma månad 3 601. De ekologiska mjölkgårdarna utgör därmed 16,6 procent av alla mjölkgårdar i landet. De ekologiska mjölkgårdarna blir allt större. Den genomsnittliga ekogården levererade under förra året 753 ton mjölkråvara. På fem år har den genomsnittliga ekogården blivit 29 procent större.

Konsumtionen av ekologiska mejeriprodukter fortsätter att öka. Den klart största kategorin bland ekologiska mejeriprodukter är dryckesmjölk. Under 2017 utgjorde den ekologiska dryckesmjölken 20 procent av all tillverkad dryckesmjölk. Den klart dominerande produkten är dryckesmjölk med 1,5 procent fett, som utgör 65 procent av all ekologisk dryckesmjölk. För syrade produkter är andelen ekologiska produkter 13 procent, medan 6 procent av all tillverkad grädde är ekologisk. Tillverkningen av ekologisk ost är fortfarande liten, men det har skett en stark tillväxt det senaste året. Under 2017 ökade produktionen av ekologisk ost med 35 procent. Andelen ekologisk hårdost var under förra året drygt 2 procent av all tillverkad hårdost.    

2018-02-15