Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Trenden starkare än någonsin - nya rekord för svensk ekomarknad

-  Sverige i unik position - världsbäst på eko i offentlig sektor
- Fortsatt stor potential i ekomarknaden
- Tredubblat marknadsvärde på fem år
- Ekokonsumenter handlar mer svenskt


Trots lägre aktivitet i butikerna väljer svenskar i allt högre omfattning ekologiska livsmedel och ekotrendden har breddats och djupnat. – Det har pratats om en stagnation på ekomarknaden, visst ökningstakten är lägre, men det är stora ökade volymer som har sålts under året. En tillväxt på nästan 10 procent är mycket i ett sådant stort segment som ekologiskt livsmedel utgör idag, Cecilia Ryegård, Ekoweb.
Ekoweb släpper för tionde året i rad sin marknadsrapport för svensk ekologisk livsmedelsmarknad. 2017 blev ännu ett nytt rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. Värdet på ekoförsäljningen (KRAV-märkta och EU-ekologiska livsmedel) ökade med 2,5 miljarder kronor till sammanlagt 27,9 miljarder, en ökning med 9,8 procent. Den ekologiska andelen uppgår därmed till 9,3 procent av alla sålda livsmedel i Sverige (8,7 procent 2016). Under en 10-års period (från 2015) förväntas värdet fördubblas och den prognosen ligger fast. Sett i backspegeln så har värdet på ekomarknaden mer än fyrdubblats under 10 år.

- De svenska konsumenterna visar ett allt mer växande intresse för ekologiska livsmedel. Man kan tydligt se ett adderande beteende i konsumtionsmönstret, både i Sverige och i andra länder. De som tidigare kanske bara köpte mjölk, kaffe och bananer har regelbundet börjat lägga ner andra ekoprodukter i varukorgen. Samtidigt tillkommer det också helt nya ekokonsumenter, ofta med fokus på sin egen och familjens hälsa. Hälsotrenden är en av de starkast pådrivande krafterna. Ekologiskt är för många konsumenter också en viktig del av det egna, personliga ”varumärket” och hur man vill uppfattas, säger Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb.

Restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden har också fortsatt att köpa in allt mer ekologiskt.

- Ekoförsäljningen hos Foodservice har gått väldigt bra under 2017 och har ökat med 15 procent. Även om segmentet inte är så stort så är det normbildande. Den här gruppen lagar mat till resten av Sveriges befolkning och det har hög påverkan att man har en positiv syn på ekologiskt bland kända kockar och i offentlig sektor. Sveriges offentliga sektor har också världens högsta ekoandel, 35 procent och därmed en unik position, säger Cecilia Ryegård.

Detaljhandeln har annars under året inte varit lika fokuserad på att profilera ekologiskt som tidigare. Betydligt färre renodlade ekokampanjer har genomförts. De ekologiska mervärdena har haft konkurrens av lokalt, närodlat, svenskt och klimatsmart, i allt högre grad.

- En sak som sticker ut är att ökningstakten i detaljhandeln har lugnats ner betydligt, den ökar i snitt 3 procent (+18, 2016). Det beror nog på att man i lägre grad prioriterat ekologiskt i kampanjer och hyllplaceringar. Trots det har försäljningen ändå ökat hos samtliga aktörer, säger Cecilia Ryegård.

Allt mer ekoförsäljning sker via näthandel. Där är ekoandelen hela 15-25 procent, mer än dubbelt jämfört inköpen i detaljhandeln.

- Där ser man att när ekologiskt får lika mycket exponering som konventionellt, och blir enkelt att hitta, så säljer det betydligt mer. Begränsningen i detaljhandeln ligger fortfarande i att man som konsument ofta har svårt att hitta produkterna och får lägga tid på att aktivt leta. I butiken är produktplaceringen helt avgörande för försäljningen, säger Cecilia Ryegård.

Systembolaget är näst största aktör i ekohandeln.

- Systembolaget har ju en väldigt hög ekoandel, 14,4 procent. Det är spännande eftersom det visar på den potential som även borde finnas i övrig detaljhandel. De allra flesta svenskar handlar ju någon gång på Systembolaget, så de köpmönster för ekologiskt som man kan se där borde visa vad som är möjligt att uppnå. Det finns ju även butiker i detaljhandeln som har högre ekoandel än så redan idag på grund av sin uttalade ambition att sälja mer ekologiskt, säger Cecilia Ryegård.

Majoriteten av de ekologiska livsmedel som kan produceras i Sverige är svenska, framför allt när det gäller animalieprodukter.

- Ekologiskt har en markant högre svenskproducerad andel än konventionella livsmedel. När offentlig sektor satt ekomål så har den svenska andelen ökat. Köper man ekologiskt så köper man mer svenskt. Fler svenska lantbruk har också inlett en omläggningsperiod under året, så mer ekoråvara är att vänta framöver, säger Cecilia Ryegård.

Prognosen för ekoförsäljningen 2018 är en fortsatt värdeökning på ca 2 miljarder kronor. Prognosen till år 2025 är att den ekologiska marknaden kommer att utgöra ca 15 procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

- Så gott som alla betydande aktörer på livsmedelsmarknaden har också satt upp långsiktiga mål för sin ekoförsäljning, till exempel Coop och Arla, som båda har målet 20 procent eko till år 2020. Sätter man mål har man oftast för avsikt att se till att de infaller, säger Cecilia Ryegård.

För att ta del av den fullständiga marknadsrapporten, frågor och intervjuer, kontakta Cecilia Ryegård, Ekoweb, cecilia@agroide.se, 0708-152599. Från 25/1 kl 19 kommer marknadsrapporten finnas tillgänglig för nedladdning på Ekowebs hemsida.

* Ekoweb är en privat, politiskt obunden marknadsbevakare specialiserad på ekologisk sektor sedan 20 år tillbaka.

2018-01-24