Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rekordomläggning i Danmark och målinriktad ekopolitik


Aldrig har så många konventionella danska lantbrukare ställt om till ekologisk produktion som under 2017. Det beror på en historiskt låg lönsamhet i det konventionella jordbruket, samtidigt som priserna på ekologisk råvara visar en positiv trend. 60 000 hektar låg i omläggning vid årsskiftet 2016/2017.Enligt en beräkning från Organic Denmark då fanns ett akut behov av ytterligare 60 000 hektar snarast. En fördubbling av grönsaksproduktionen och en sexdubbling av fruktodlingen samtidigt med en brist på ca 80 000 ton ekologisk foderspannmål som en följd av att den ekologiska djurproduktionen växer med ca 2 miljoner djur de två närmsta åren. 1000 lantbrukare ansökte i slutet av 2017 och stöd för omläggning till ekologisk produktion. I slutet av oktober avsatte danska regeringen drygt 410 miljoner SEK för stöd till ekoomläggning och 41 000 nya ekohektar.

I december 2017 beslöt den danska regeringen att satsa nästan 225 miljoner SEK under tre år till en större ekologiska areal och andra marknadsåtgärder som ska gynna den ekologiska marknadstillväxten. Pengarna ska ge en ökade ekoexport, mer innovation i branschen samt ökad ekoareal under den ständiga danska parollen: Till gagn för natur, djurvälfärd, sundhet och skyddandet av grundvattnet.

Även sänkt moms på ekologiska livsmedel är något som på allvar diskuteras i politiken i Danmark. 66 procent av danskarna är för en sådan förändring, enligt en Gallup-undersökning. Det diskuteras även om de extra miljarder som statskassan drar in på ekoförsäljningen skall återföras till branschen i tex konsumentkampanjer, export- och innovationsstöd.

Källa: Organic Denmark

2018-01-18