Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Coop Danmark rekordökar på eko - trots eller tack vare kritiserad ekokampanj


Mest progressiv i sin ekosatsning bland de konventionella detaljhandelskedjorna i Danmark är Irma, som tillhör Coop Danmark. Målet är att år 2025 ska 50 procent av kedjans försäljning bestå av ekologiska varor.

Coop Danmark genomförde en mycket uppmärksammad och hårt kritiserad kampanj under oktober, Öktober (Ekotober ung. översatt). En informationsskrift som fokuserade på bekämpningsmedel och pesticidanvändning inom livsmedelsproduktionen gick ut till alla Coops medlemmar. Magasinet förorsakade en storm genom hela det konventionella lantbruket och den konventionella livsmedelsindustrin, där Coop blev hårt kritiserat. Men trots att kampanjen skapade en hel del motsättningar och dålig stämning så blev den försäljningsmässigt en framgång för Coop. Den ekologiska försäljningen steg med 22 procent under oktober och effekten fortsatte in i november.

 - Det har gått riktigt bra. Försäljningen av ekologisk frukt och grönt har fortfarande ett index på 125. Vi har ökat i både volym och värde, även om kampanjen också innebar att vi sänkte priserna ordentligt. Vi närmar oss att en fjärdedel av försäljningen är ekologisk i segmentet frukt och grönt.  Det har verkligen skett ett ryck där ekologiskt har blivit mainstream och inte bara till för idealisterna. Kampanjen sparkade ju nästan in öppna dörrar. Det finns definitivt kunder som vill köpa varorna, när vi gör dem tillgängliga, Thomas Roland, segmentschef Coop Danmark.

228 medlemmar som begärde utträde ur Coop Danmark angav bekämpningsmedelskampanjen som orsak.  Samtidigt tillkom 4100 nya medlemmar under perioden.

Försäljningen har också fått draghjälp av danska livsmedelsverkets Pesticidrapport, som visade att över hälften av all konventionell frukt och grönt innehåller bekämpningsmedelsrester i samband med 2 515 stickprovskontroller. I samband med detta gick även sju danska forskare ut med rekommendationen att gravida och små barn inte bör äta konventionell frukt och grönsaker. (Human helath implications of organic food and organic agriculture: a comprahensive review). Även 246 prover på ekologisk frukt och grönt togs. Av dessa påvisade åtta bekämpningsmedelsrester. Tre av dessa kunde härröras till fusk, de andra fem trolig kontaminering.

- Detta är en av huvudorsakerna till att danske ekoförsäljning av frukt och grönt boomar. Allt fler gör ett ekologiskt val istället för att lita på att bekämpningsmedlen är oskadliga, Per Kølster, ordförande Organic Denmark.

2018-01-18