Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska marknaden passerar 10 procent - först i världen!


En färsk undersökning visar att varannan dansk köper någon ekologisk produkt varje vecka. De preliminära siffrorna visar på den starkaste värdetillväxten på ett decennium för den danska ekomarknaden under året som gått. -Inget tyder på att trenden i den ekologiska försäljningen vänder, säger Henrik Hindborg, marknadschef Organic Denmark.

 Ökningen på den danska ekomarknaden beräknas vara ca 16 procent under2017, enligt en förhandsbedömning av Organic Denmark. Tillväxttakten för den danska ekoförsäljningen ökar därmed mer än prognosen på cirka 10 procent. Detta att jämföra med en övrig livsmedelsmarknad som totalt sett är stillastående.

 Danska marknadsanalytiker talar om en ”accelererande ekologisk spiral” och ett adderande beteende bland de danska konsumenterna, där man väljer allt fler ekologiska produkter. Konsumenter, som tidigare främst handlat ett ekologiskt basutbud, lägger till nya kategorier i sina inköp, något som möjliggjorts i och med att utbudet blivit bredare. Den preliminärt beräknade marknadsandelen för ekologiska livsmedel i  Danmark spränger drömgränsen 10 procent, som första land i världen, dessutom med råge. Den preliminära bedömningen ligger på 11,48 procent ekologiskt av den totala livsmedelsförsäljningen. Ekomarknaden i Danmark värderas nu till drygt 18 miljarder SEK.

 Förväntningarna inför 2018 är en fortsatt tillväxt för ekologiskt. Den danska prognosen för ekomarknadens utveckling till år 2020 är en dryg fördubbling av värdet på den ekologiska livsmedelsförsäljningen, till ca 20 mdr SEK. Förutsatt att marknaden växer linjärt skulle det betyda att den danska ekomarknaden kommer att växa cirka 15-25 procent under 2018 om prognosen ska uppnås. 

2018-01-30