Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Friland hoppas på ökad export av ekokött till Sverige


Friland är Danmarks, kanske även världens största producent ekologiskt kött och ett av de företag som står bakom några av de största exportökningarna för danska ekolivsmedel.

- Vi har satt exportrekord 2017 och förväntar oss en fortsatt tillväxt under 2018. Det tillkommer stadigt fler nya ekoproducenter och befintliga producenter utökar sin produktion.  Därför hoppas vi på att kunna möta den stigande efterfrågan på exportmarknaden under kommande år.  Det är på den tyska och franska marknaden vi ser den största potentialen för ögonblicket, men vi hoppas att också andra Europeiska marknader, som Sverige, Italien, Belgien och Holland kommer att bättra på statistiken ytterligare, liksom det på lång sikt även finns stora möjligheter i Asien, Henrik Biilmann, vd Friland

2018-01-15