Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk ekoexport ökar 56 procent till Danmark


Den danska ekoexporten har fyrdubblats på fyra år. Sverige är näst viktigaste exportland, men samtidigt ökade ekoimporten från Sverige rejäl. Det är svensk ekospannmål som står för majoriteten av värdet.

70 procent av de danska ekoföretagen har någon form av exportförsäljning. Under 2016 slog den danska ekoexporten alla tidigare rekord och växte med 23 procent. Danmark sålde ekologiska livsmedel till ett värde av drygt 3,3  miljarder SEKpå export  under 2017, en värdeökning med 700 miljoner SEK. År 2020 förväntades den danska ekoexporten vara värd drygt 4 miljarder SEK, enligt prognosen. Detta värde räknar man nu med att uppnå redan under 2018, två år tidigare.

- Konsumenterna världen över efterfrågar allt mer ekologiska livsmedel och det är danska företag duktiga på att se möjligheterna i. Danmark är kända för att vara världens ledande ekonation och de ekologiska företagen och lantbrukarna är innovativa och erbjuder ett mycket brett urval av spännande ekologiska kvalitetsvaror. Därför är danska ekolivsmedel eftertraktade på både nära och långväga exportmarknader, säger Pernille Bundgård, marknadschef för export hos Organic Denmark.

Mer än en tredjedel av exporten (39%) går till Tyskland, en export som ökat under året, medan exporten till Sverige fortsätter att öka, om än i ej så snabb takt som året innan (+12% 2016, +35% 2015). Ekologiska livsmedel för 620 miljoner SEK exporterades till Sverige (en ökning i värde med ca 60 miljoner SEK). Det handlar främst om produkter inom kategorin frukt och grönt.

-När de danska företagen säljer ekologiska livsmedel utomlands så skapar det mer arbeten och bättre ekonomi i Danmark. Samtidigt motiverar det fler lantbrukare att ställa om till ekologisk produktion, vilket gynnar miljön, djuren och grundvattnet. Den positiva utvecklingen för dansk ekoexport kommer att fortsätta under de kommande åren och därför är det riktigt positivt att många danska lantbrukare nu ställer om till ekologisk produktion, Pernille Bundgård.

Även den danska ekoimporten steg under året, med 34 procent, betydligt mer än 2015 (+24 procent). Det är främst ett uttryck för att den inhemska råvaruproduktionen inte hängt med i den snabba ökningen. Frukt grönsaker och foder är i huvudsak de produkter som importeras. Danmarks ekoimport från Sverige ökade rekordartat, med hela 56 procent. En ökning i värde med 143 miljoner SEK, till 403 miljoner SEK. Det betyder en liten utjämning i handelsbalansen mellan Sverige och Danmark. Under 2015 importerade Sverige nästan dubbelt så mycket ekologiska livsmedel från Danmark som man exporterade. Största delen av värdet kommer från svensk ekospannmål. Underskottet av spannmål beräknas bestå under de närmsta åren.

2018-01-20