Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Två tredjedelar av ekoinköpen i offentlig sektor är svenska


En ny studie visar att det är en betydligt högre andel svenskproducerat i de ekologiska livsmedel som köps in till offentlig sektor än för konventionella livsmedel.Med anledning av att det i debatter ibland lyfts fram att de ekologiska inköpen i offentlig sektor skulle omfatta stor andel import så har Ekomatcentrum gjort en studie för att belysa frågan. Resultaten visar att av de ekologiska inköpen i offentlig sektor är ca 60 procent svenska, mätt i värde, vilket är samma svenska andel som för livsmedelsinköpen totalt.

- Detta får dock anses som anmärkningsvärde eftersom de största ekoprodukterna i offentlig sektor är kaffe och bananer, som inte kan produceras i Sverige. Det betyder att andelen svenskt för den grupp ekolivsmedel som faktiskt kan produceras i Sverige, kan förmodas vara högre, än för konventionella livsmedel, säger Eva Fröman, Ekomatcentrum.


 

Med svenskt har i undersökningen identifierats som ursprungsmärkt, livsmedel som producerats eller förädlats i Sverige. Det betyder att de förädlade livsmedlen i undersökningen kan innehålla importerad råvara, men ändå mätas som svenska, om de är bearbetade i Sverige.

- Eftersom de ekologiska inköpen i lägre grad omfattar förädlade produkter, än den konventionella gruppen kan det antas att ekokategorin i högre grad innehåller en svensk produkt i ordets verkliga mening, ända ner till råvaran. Till exempel är mjölk en av de största ekoprodukterna, säger Eva Fröman.

Sett till volym så blir skillnaden ännu större. Då är 73 procent av de ekologiska inköpen svenska, nästan tre fjärdedelar alltså, jämfört med 59 procent för konventionella livsmedel.

Källan till siffrorna är DKAB Service AB, verksamhetssystemet för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal. Sammanställningen är gjord av Ekomatcentrum.

Ekologiskt i offentlig sektor
*Totalt är 32 procent av livsmedlen som köps in till offentlig sektor ekologiska.
*Nyligen satte Sveriges Regering ett nationellt mål om att öka andelen ekologiskt inom offentlig sektor till 60 procent till år 2030.
*Vellinge Kommun har högst ekoandel i Sverige, 72% 

2017-03-14