Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt statement från Sveriges regering: Nya ekomål presenterade


Så fick Sverige till sist nya nationella ekomål. Det klargjordes i dag under tisdagen när Sveriges statsminister Stefan Löfven, jordbruksministern Svens-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog under eftermiddagen tog emot press och bransch hos Fazer Kvarn i Lidköping.

De nya målen har varit efterlängtade av både förädlingsled, handel och jordbruksaktörer, som efterlyst en tydlig linje från regeringen om vart man vill och framför allt konkreta, mätbara mål. De nya målen, som ligger fram till år 2030 är 30 procent ekologisk jordbruksareal och 60 procent ekologiska livsmedelsinköp inom offentlig sektor.

- Vårt sätt att producera och konsumera mat är otroligt viktigt. det är avgörande för om vi når miljömålen framöver. Det finns en betalningsvilja för ekologiskt som borde komma svenska producenter till del. Nu pekar vi ut ekologisk produktion som en nyckel i den frågan, sade miljöminister Karolina Skog.

– Nu ska det bli verkstad av detta, sa Stefan Löfven,

De förra ekomålen löpte ut under 2010. Då var målen satta till 25 procent ekologiskt inom offentlig sektor och 20 procent ekologisk jordbruksareal. Målet för offentlig sektor är sedan några år tillbaka uppfyllt, den ekologiska andelen av de offentliga livsmedelsinköpen ligger på ca 32 procent, och en förhandsbedömning är att målet för jordbruksarealen bör ha uppnåtts under 2016 och bör landa runt20 procent, när jordbruksverkets statistik presenteras i maj. Andelen 2015 låg på 17 procent.

2017-02-07