Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekogalan 2017: Här är vinnarna!


Under Ekogalan den 26 januari på Grand Hotel i Stockholm delades fem utmärkelser ut till några av ekobranschens starkast lysande stjärnor inom olika  områden.


Vinnare Ekogalan 2017, fr v:Anna Lindholm &Mikael Palm (Årets Omläggare), Magnus & Sofia Karlsson (Årets Nybyggnation för Hållbart Lantbruk), Magnus Eckard & Anna Maria Wallblom, Green Matmarknad (Årets Ekobutik),
Nedre raden fr v: Nicklas Truedsson & Monica Demorior, Risenta (Årets Garant Ekostjärna), Ellionor Peterson (Ekologiska Framtidspriset)

 

Ekologiska Framtidspriset  (SEB)
Ellionor Peterson, agronomstuderande, Bjälbo Gård, Skänninge


”Ekologiska Framtidspriset tilldelas Ellionor Peterson för uppmuntran till fortsatt satsning på en yrkesbana inom ekologisk livsmedelsproduktion. De gröna näringarna är i ständigt och stort behov av det bästa av ungdomligt mod och entusiasm. Detta i kombination med en vilja att tillskansa sig den bästa kunskapen, öppenhet att våga ifrågasätta gamla sanningar och dessutom stor begåvning. Allt detta har Ellionor som därför tilldelas SEB:s pris ”Ekologiska Framtidspriset 2017”Årets Omläggare 2017 (KRAV):
Anna Lindholm & Mikael Palm, Högalid, Tomelilla


”För modet att trampa nya vägar för KRAV-certifierad produktion och för sin förmåga att se möjligheter i stället för problem. Genom sin generositet och öppenhet kring gårdens verksamhet inspirerar Årets Omläggare både till köp och produktion av KRAV-märkt i framtiden.”Årets Nybyggnation för Hållbart Lantbruk (Bygglant):
Sofia & Magnus Karlsson, Evenstorp Gård, Brålanda


”För sin genuina satsning på närodlad, ekologisk livsmedelsproduktion
Med fokus på både kultur och teknologi och genom nytänkande som lett till resursbesparing och mångfasetterad produktion. ”Årets Ekobutik (Svenska Odlarlaget):
Green Matmarknad


”För ett outtröttligt fokus när det gäller ekologiskt i framför allt kombination med svenskt och närodlat som gjort fler svenska närodlade ekoprodukter tillgängliga för konsumenterna och samtidigt signalerat behovet mot producenterna.”Årets Garant Ekostjärna (Axfood)
Risenta


”Priset går till en "nytänkare i tiden". Vinnaren har möjliggjort att konsumenten med enkla grepp kan äta bra och hållbart utan att slå knut på sig själv i en stressad vardag."

2017-01-30