Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kvartalsrapport: ICA fortsätter med rekordsiffror för eko

När ICA lanserar sin kvartalsrapport för försäljningen årets första tre månader 2016 så visar det på fortsatta stora ökningar för det ekologiska sortimentet. Den ekologiska andelen för livsmedelsförsäljningen ligger nu på 5,7 procent för försäljningen i det centrala sortimentet. Värdet av ekoförsäljningen är 5,7 miljarder kr under de senaste 12 månaderna. ICA-butikernas lokala ekoinköp tillkommer.

Under första kvartalet var ökningen 29 procent jämfört med motsvarande period 2015, detta trots att siffrorna jämförs med en monsterutveckling motsvarande period 2015, då ökningen var hela 59 procent. Försäljningen av ekologiska livsmedel har under den senaste 12 månaders perioden, till sista mars 2016, ökat med 40 procent.

- Det är mycket glädjande att den hållbara försäljningen fortsätter att utvecklas. Vi breddar hela tiden vårt eget sortiment. Många butiker har också aktivt lyft fram det här sortimenten och tagit in lokalproducerade ekologiska varor i sitt sortiment vilket är positivt, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.

ICA har som mål att försäljningsandelen för det ekologiska sortimentet ska öka med 1 procent under 2016, ett mål som uppnåddes under första kvartalet. Några av de nya ekoprodukter som ICA lanserat under första kvartalet 2016 är Präst- Grevé- och Herrgårdsost, tillverkad av svensk råvara, färdigrätter och potatisgratäng.

- Roligt att vi även under början av 2016 har en mycket positiv försäljningsökning för ICAs ekologiska sortiment. Efterfrågan från konsument är fortsatt stark och, även om ökningstakten inte kommer når upp till fjolårets rekordnivåer, så tror vi på fortsatt positiva försäljningsökningar, säger Maria Smith, hållbarhetschef hos ICA.

I ICAs hållbarhetsrapport kan man bland annat läsa om det samarbete som inletts med Berte Qvarn för att öka den tillgängliga ekologiska arealen, genom en satsning på omläggarmjöl, som i butikerna kommer att säljas som ”mjöl på väg att bli ekologiskt”

2016-06-10