Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoföretag blir först i Sverige med världsledande sortering för spannmål

Genom en unik svensk världspatenterad uppfinning
av företaget BoMill i Lund kan man nu sortera vete, korn och durumvete på kärnornas inre struktur och sammansättning. Det innebär att man bland annat kan sortera varje enskild kärna efter proteinhalt, fusarium(svamp) och andra egenskaper som finns inne i kärnan. Detta öppnar massor
av nya affärsmöjligheter för branschen, men den som är först i Sverige med att testa är Sveriges största ekoodlare, Emil Olsson.


Karin Wehlin, vd BoMill och Per
Söderström, marknadschef BoMill

Första kommersiella sorteringsmaskinen är nu såld i Sverige, till Emil Olsson, Ekoväx, och det är glada miner på BoMill.

– Ja, det har varit svårt att komma igenom i Sverige, men nu är det gjort. Vi tror nu att det snabbt kommer bli fler. Detta är den elfte maskinen vi nu levererar sedan den kommersiella lanseringen 2012 och den första i Sverige. Vi ser en enorm potential för sorteringsmaskinen i hela världen, säger Karin Wehlin VD BoMill.


Fem sorteringsmaskiner i Italien


Sorteringsmaskinen
Tidigare tio sorteringsmaskiner har sålts till spannmålshandlare och kvarnar i USA, Canada, Österrike och Italien. Här har man fokuserat på att sortera bort fusarium, men även sortering av hårdhet i durumvetekärnor.
– Vår sorteringsmaskin används idag i Canada och USA för att sortera fram dugliga partier av durumvete. Här plockar man bort fusarium med maskinen. Ofta är det bara någon procent av hela partiet som behöver rensas bort för att det skall kunna godkännas och säljas istället för att kasseras eller klassas ned. För bonden eller handlaren innebär detta massor av pengar, säger Per Söderström, marknadschef BoMill.
Fusarium i spannmål är ett återkommande problem. Fusarium växer till i kärnan och sprids både på ytan och inne i kärnan. En mycket liten andel, 1-2 procent kraftigt angripna kärnor kan förstöra ett helt parti.
– I Italien använder man maskinen för att främst plocka fram hårda premium kärnor i durumvete. Det är avgörande för att man skall få bra betalt för råvaran. I Österrike används den för att sortera fram rätt proteinhalter i ekologiskt vete, säger Per Söderström.
Två världspatent rockar
Tekniken man använder är nära infrarött ljus (NIR) med transmission. Varje enskild kärna lyses rakt igenom 8 till 10 ggr bero- ende på kärnans storlek i en specialgjord cylinder. Detta sker med en rasande fart och 25000 enskilda kärnor kan sedan sorteras per sekund. De sorteras beroende på kärnans specifika inre strukturella egenskaper som kan tolkas i de våglängder som fångas upp efter genomlysningen av kärnan. Förflyttningen av spannmålskärnorna sker med under – och övertryck av luft.
– Den kommersiella anläggningen har en sorteringstakt på cirka 3 ton per timme, per modul. Vill man utöka sorteringstakten så är det bara att bygga på med fler moduler. Den anläggning som har flest moduler är den i Italien som har fem, säger Per Söderström.

 

Billig i drift

Varje sorteringsanläggning är inte speciellt stor, knappt två gånger två meter, plus anslutningar. BoMill räknar med ett serviceintervall på 4000 driftstimmar och att maskinen är designad för 24/7 drift. Alla maskiner är identiska och cylindern specialbeställs utifrån den spannmål som man skall sortera.
– Sorteringsmaskinen kan sortera spannmålen i tre fraktioner. Inställninge och hur kalibreringen skall göras för en optimal sortering görs genom provkörningar på BoMills specialanläggning i Lund första gången per spannmålsbatch. Sedan får man själv ekonomiskt optimera sina körningar. En komplett anläggning kostar drygt två miljoner kronor, säger Per Söderström.
Från beställning till leverans av en anläggning från BoMill så tar det cirka tre månader. Cylinder och den ”intelligenta delen” produceras i Lund, Sverige, men maskinen sätts ihop i Österrike. Huvudkontoret för BoMill ligger i Lund och företaget ägs bland annat av Industrifonden, Syngenta Ventures och Almi Invest. BoMill har idag tolv anställda.


Emil Olsson, Ekoväx

Ekoweb har ställt några
 frågor till ekoentreprenören Emil Olsson, Ekoväx, som precis investerat i en ny spannmålssorteringsteknik utvecklad i Sverige av Lundaföretaget BoMill AB (Bo i BoMill står för uppfinnaren Bo Löfqvist).

Varför har du köpt sorteringsmaskinen?
– Kul att vara först. Det är dessutom ny och spännande teknik som kompletterar min befintliga verksamhet väl. Rent konkret vill jag främst kunna sortera fram unika partier när det gäller protein samt partier med mycket låga halter av fusarium. Detta för att kunna få mer betalt för min spannmål. Jag vill också som lantbrukare och företagare kunna ta en större del av kakan i värdekedjan och leverera en bättre livsmedelsprodukt. Här ser jag en stor potential att kunna ge kunderna vad de önskar och är bredda att betala för... och så gillar jag ju teknik.

Var det dyrt?

– Drygt tre, fyra miljoner kostar det om allt går som beräknat. Sedan skall man ju lära sig köra anläggningen och hitta kunder som vill betala för mervärdet. Men jag tycker självklart att tekniken har mycket potential och det är en del av framtiden som jag inte vill stå utanför.

Var kommer sorteringsmaskinen att placeras?

– På Storkila där jag även har tillverkningen av gödselpellets och alltid personal på plats. På Storkila byggde jag ifjol även ett spannmålslager för 10 000 ton. Sorteringsanläggningen kommer att placeras efter rensmaskinen och mellan torken och stora lagret. Från sorteringsanläggningen kommer den sorterade varan att kunna packas i storsäck och sedan köras direkt till kund.

Vilken kapacitet har maskinen du har köpt?

– Den kan sortera upp till tre ton per timme. Det tycker jag ändå är mycket med tanke på den lilla maskinen och att den skall ”hinna” lysa igenom och granska varje kärna i partiet. Min maskin är inställd så att den kommer att kunna sortera vete och korn.

När räknar du med att anläggningen är i gång?

– I slutet av juni. Plattan är gjuten, huskroppen håller på att byggas, så vi är en bit på väg nu och när du nu läser tidningen bör sorteringsmaskinen vara på plats. Självklart kommer det ta lite tid att lära sig köra den, men det skall bli skôj...!

Text: Olle Ryegård, Ekoweb

2016-05-30