Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Omställningsarealen ökade med 42 procent


Det ökande intresset för ekologiska livsmedel, har inte gått de svenska lantbrukarna obemärkt förbi. Jordbruksverkets nyligen publicerade statistik visar att arealen i omställning ökade med 42 procent under 2015, med 15 600 hektar till 52 500 hektar, den största ökningen sedan 2010. Samtidigt ökade den redan omställda arealen med 3 procent under 2015.

Det betyder att den tillgängliga arealen för ekologisk produktion kan få ett rejält tillskott under 2018, när omställningen är klar, förutsatt att siffrorna håller i sig och inte producenter väljer att gå tillbaka till konventionell produktion under perioden. Arealen jordbruksmark som brukades ekologiskt uppgick till 17 procent av den totala jordbruksarealen 2015.

2016-05-27