Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Amerikansk studie: bekämpningsmedelsrester i livsmedel påverkar spermakvaliteten


Det har tidigare varit känt att direkt exponering av bekämpningsmedel kan ha en negativ inverkan på fertiliteten. Den indirekta påverkan genom de bekämpningsmedelsrester man får i sig via och maten, i lägre doser och ”coctaileffekten” har man dock inte vetat mycket om. En forskningsrapport som publicerats i Journal of nutrition i april visar på ett sammanhang mellan bekämpningsmedelsrester i mat och spermakvalitet.

189 unga män från New York ingick i studien. Deras intag av frukt och grönt har satts i samband med deras spermakvalitet. Deltagarna indelades efter hur mycket frukt och grönt de konsumerade samt hur högt eller lågt de frukter och grönsaker de konsumerade var belastade med bekämpningsmedelsrester. Detta utifrån en generell kunskap av livsmedlens bekämpningsmedelsinnehåll.

Gruppen som åt mest frukt & grönt med ett lågt innehåll av bekämpningsmedelsrester hade 169 procent fler sädesceller och 173 procent högre sädescellskoncentration än den grupp som åt minst frukt & grönt i samma belastningsgrupp, Detta samband kunde man inte finna i den grupp som åt frukt & grönt med hög bekämpningsmedelsbelastning.

Forskarnas slutsats var att ett högre intag av frukt och grönt med en hög belastning av bekämpningsmedelsrester inte har den positiva effekt på spermakvaliteten som ett ökat intag av frukt & grönt har, med lägre belastning. Den positiva effekten av ett ökat intag av frukt & grönt i gruppen högt belastade livsmedel skulle alltså motverkas av den höga bekämpningsmedelsbelastningen.

 

2016-05-17