Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Världsmarknaden för ekomjölk förväntas öka

- möjligheter för svensk mjölkföretag

Sverige tillhör ett av världens länder med högst ekoandel för mjölk. Men intresset växer för ekologiska mejeriprodukter över hela världen. Enligt en brittisk marknadsrapport från OMSCo förutspås den globala konsumtionen av ekologiska mejeriprodukter öka med 6 procent per år fram till år 2018. Det totala marknadsvärdet för ekologiska mjölkprodukter beräknas då vara 10 miljarder USD. 90 procent av konsumtionen sker i Europa och USA (Europa 50%, USA 40%). Danmark har högst ekoandel. Där är 24 procent av mjölkprodukterna ekologiska.

- Det är intressant att Sverige ligger så högt upp i världsstatistiken för ekologisk andel på mjölken. En förklaring till det kan vara en kombination av en tidig tanke att börja producera ekologiskt och bekämpningsmedelsfritt hand i hand med ett stort konsumentintresse, säger Lennart Holmström, analytiker hos LRF Mjölk, som tagit del av rapporten.

Ytterligare fyra länder har en ekologisk mjölkandel över 5 procent: Storbritannien, Belgien, USA och Kanada. Tillägget för ekologisk mjölk ökar i takt med ökningen i efterfrågan. I Tyskland är tillägget hela 1,90/kg, 45 öre mer än dagens merbetalning i Sverige.

- Svenska mjölkföretag borde ha goda förutsättningar att  ta marknadsandelar av den ökande, globala ekomarknaden. Eftersom vi har en sträng djurskyddslagstiftning i grunden blir steget in i ekologisk produktion mycket mindre än för många producenter i andra länder, säger Lennart Holmström.

2016-04-25