Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mark i KRAV-karens ökar rejält i Sverige

De svenska lantbrukarna har noterat det ökande intresset för KRAV-råvara och har svarat med att ökan arealen åkermark i karens för KRAV-godkännande. Det står klart när KRAV-lanserar sin marknadsrapport den 16 mars.

Arealen KRAV-godkänd mark har endast ökat med 1 procent under 2015, men arealen i karens har ökat med 16 procent jämfört med 2014. Det betyder att vi under 2017 kan räkna med ett rejält tillskott i KRAV-areal.

KRAV-odlingen av oljeväxter, ärt och potatis har ökat kraftigt under 2015, till följd av de höga priserna. Även KRAV-odlingen av grönsaker har ökat, främst hos redan befintliga odlare, till följd av den stora efterfrågan.

2016-03-25