Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Höga halter av glyfosat i tysk urin

En färsk undersökning som gjorts på tyska medborgare visar att glyfosathalterna i urinen har stigit kraftigt. 75 procent av de testade personerna hade 0,5 ng/ml glyfosat i urinen, eller mer. Det är 5 gånger så högt värde som gränsvärdet i dricksvatten. En tredjedel av de testade visade på värden över 10 gånger, och de högsta 42 gånger högre, än gränsvärdet för dricksvatten. Undersökningen har genomförts på drygt 2000 frivilliga deltagare.

Testet har genomförts på uppdrag av Bürgerinitiative Landwende och den tyska ekologiska livsmedelskedjan Basic. 99,6 av testpersonerna hade rester av glyfosat i urinen. De som konsumerade ekologiska livsmedel hade generellt sett lägre halter liksom de som hade hög andel vegetarisk kost. De grupper med högst halter var barn och ungdomar, från 0-19 år. Den yrkesgrupp som hade högst halter i urinen var de som arbetar inom jordbruket. Enligt Bürgerinitiative Landwende är det här den största undersökning som genomförts gällande glyfosatrester. Glyfosat är ett av de aktiva ämnena i tex Round Up.

Just nu undersöker EU-parlamentet ett godkännande för glyfosat till 2031. Sverige, Holland, Frankrike och Italien har röstat nej i den första omröstningen, något som medfört att EU-parlamentet begärt fortsatt utredning i frågan. WHO har uttalat sig om att glyfosat troligen är cancerframkallande hos människa, medan andra instanser menar att det inte finns någon koppling.
Hela undersökningen går att ladda ner på www.urinale.org

2016-03-23