Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

- Ekologisk mat i skolan en vinst för skattebetalarna


Eva Fröman, EkoMatCentrum

EkoMatCentrum samlar varje år in statistik från alla Sveriges kommuner, landsting och regioner till den så kallade ¨Ekomatsligan¨. Statistiken i Ekomatsligan visar att en mycket låg andel av dem fått extra medel för att öka inköpen av ekologiska livsmedel.

- Kommuner med en hög andel ekologiska livsmedelsinköp, minst 50 %, t.ex Borlänge, Lund, Södertälje och Vellinge kommun har inte  fått någon extra finansiering alls, säger Eva Fröman, EkoMatCentrum.

På EkoMatCentrum är man starkt kritisk till de uttalanden som förekommit i Svensk media om att en ökad ekoandel inom offentlig sektor skulle innebära att kostnaderna för maten ökar och därmed gå ut över verksamheten på annat sätt.

- Alla offentliga kök som arbetar med att öka andelen ekologiskt genererar vinster som är gynnsamma för skattebetalarna på lång och kort sikt, säger Eva Fröman.

Läs hela EkoMatCentrums pressmeddelande här>>

2016-02-19