Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Het ekologisk livsmedelsmarknad fortsätter att växa kraftigt


Försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige ökade med 6,0 miljarder 2015, vilket motsvarar en ökning med 39 procent jämfört med 2014. Den totala ekoandelen steg med drygt 2 procentenheter till 7,7 procent.

Ladda ner rapporten här>>

m

Ekoweb har nu summerat de preliminära försäljningssiffrorna för 2015. Sammanställningen visar att försäljningen av ekologiska livsmedel sammantaget har ökat med 39 procent.

Totalt omsatte livsmedelsmarknaden cirka 280 miljarder kronor 2015 inräknat detaljhandel, Systembolaget, hotell & restaurang, samt offentlig marknad. Enligt Konsumentprisindex (KPI), som presenteras av SCB, steg livsmedelspriserna cirka 2,5 procent under 2015.

Enligt Ekowebs beräkningar såldes ekologiska livsmedel för 21,5 miljarder kronor 2015. Det är en ökning med 6,0 miljarder kronor jämfört med 2014, då man sålde ekologiska livsmedel för 15,5 miljarder kronor. Ekowebs prognos i förra årets rapport var en ökning på 20 procent. Andelen ekologisk försäljning av det totala livsmedelsförsäljningsvärdet, uppgick 2015 till 7,7 procent. Detta är en ökning med 2,1 procentenheter, från 5,6 procents ekoandel 2014. Det skiljer nu bara 0,6 procentenheter till Danmarks rekordhöga ekoandel på 8,3 procent.

Något som får betecknas som ett riktigt fortsatt glädjeämne för ekobranschen är försäljningen på Systembolaget. Efter ett redan starkt 2014 har den ekologiska försäljningen ökat med ytterligare 68 procent 2015. Försäljningen närmar sig nu 3,4 miljarder kronor enligt Ekowebs beräkning. Det gör att Systembolaget nu är den näst största aktören när det gäller ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige.

I detaljhandeln har försäljningen av ekologiska livsmedel gått mycket bra även 2015 och här har försäljningen ökat med 40 procent. Försäljningsökningen om 40 procent beror mestadels på en ökad försäljningsvolym och här är det främst ICA (+50 procent), Axfood (+43 procent) och Coop (+19 %) som drar upp försäljningssiffrorna. Tittar man på olika varusegment i detaljhandeln så är det en jämn ökning i samtliga. Priserna på ekologiska livsmedel har legat still under året trots brist i många segment.

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen har också fortsatt att utvecklas positivt inom offentlig marknad. Här har försäljningen ökat med drygt 20 procent under året. Ekologiskt har även fortsatt att öka i sektorn hotell & restaurang, men här i en betydligt lägre takt om cirka 10 procent. Dock är beräkningen mer osäker för denna sektor och är en bedömning utifrån löpande kontakter med aktörer inom hotell & restaurang.

En stark växande trend är den handel av livsmedel som sker via internet och som nu tagit en marknadsandel på 1,5 procent av den totala livsmedelshandeln. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande andel i England utgör 5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. På nätet är andelen eko högre än i den fysiska detaljhandeln, cirka 10-15 procent jämfört med 6,6 procent i detaljhandeln. Det innebär en försäljning över nätet av ekologiska livsmedel i Sverige på drygt 0,5 miljarder kronor 2015. Försäljningen av ekologiska livsmedel i näthandeln växer för närvarande över året med 40 procent.

Import av ekologiska grönsaker har satt fart under året, vilket medfört att den svenska andelen ekologiska grönsaker har minskat. Den svenska volymen bedöms ändå samtidigt ha vuxit med 10-20 procent.

2016-01-28