Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

ICA ökar 59 procent första kvartalet

När ytterligare en kvartalsrapport presenteras går det åter igen att konstatera att den ekologiska försäljningsboomen håller i sig och ytterligare har stärkts under 2015. När Sveriges största aktör inom svensk livsmedelsbranschen, tillika största aktör på ekomarknaden presenterar sitt resultat för första kvartalet 2015 visar det en ökning med 59 procent, jämfört med första kvartalet 2014 då ökningen låg på 43 procent. Ökningen kan bland annat kopplas till flera nya ekoprodukter inom mejerisortimentet.

- Några av våra viktigaste satsningar är en succesiv utveckling av vårt ekologiska sortiment, säger Per Strömberg, ICA:s vd i kvartalsrapporten.

Konsumenternas intresse för ekologiskt har sin grund i att man i allt högre grad värnar om den egna hälsan, en trend som ICA konstaterar i rapporten är här för att stanna:

- Att intresset för ekologiska alternativ är stort råder det inga tvivel om. Efterfrågan på ekologiska varor har fått ett kraftigt uppsving under senare år. Och till de främsta drivkrafterna hör, när vi frågar kunderna, uppfattningen att ekologiskt har en positiv inverkan på den egna hälsan, säger Per Strömberg.

Ekowebs kommentar: ICA:s ökning för första kvartalet 2015 är smått otrolig. Med utgångspunkt för ett  mycket starkt Q1 2014 (+43%) som Q1 2015 jämförs mot är det över förväntningarna att försäljningen fortsätter gå så starkt. Som största aktör på svensk ekomarknad, med ca en tredjedel av ekoförsäljningen, får resultatet en stor påverkan på hela den svenska ekomarknaden och efterfrågan på ekologiska produkter. Att ICA uttalar att man kommer att fortsätta satsningarna på ekologiskt ger tydliga signaler till råvaruproducenter och förädlare.


2015-05-11