Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny rapport: Ekologisk kost minskar bekämpningsmedelshalten i urinen rejält


Svenska miljöinstitutet IVL har gjort en studie på uppdrag av Coop där man undersökt hur bekämpningsmedelsresterna i urinen på en vanlig svensk familj påverkas av att ändras från konventionell till ekologisk kost. Två vuxna och tre barn åt under en vecka enbart konventionell mat enligt sina ordinarie matvanor. Därefter ändrades kosten till att enbart omfatta ekologisk kost, men fortfarande till ungefär samma matvaror. Morgonurin samlades dagligen från försökspersonerna.

Tolv bekämpningsmedel hade valts ut att spåra. Åtta av dessa hittades i urinen: TCP, mepikvat, klormekvatklorid (CCC), 3-PBA, 3,5-DKA, 2,4-D, propamokarb och ETU. Under den period då familjen åt ekologisk mat sjönk koncentrationen av bekämpningsmedel i genomsnitt med en faktor 6,7. Det betyder att halterna av bekämpningsmedelsrester var nära 7 gånger högre i urinen när testpersonerna åt konventionell mat jämfört med ekologisk. Särskilt barnen fick lägre halter av bekämpningsmedel i urinen under den ekologiska perioden.

I rapporten påpekar man att de uppmätta värdena vid den konventionella kosthållningen klart understiger de värden som anses acceptabla som dagligt intag. Samtidigt påpekar man att riskbedömningen för kemikalier är anpassat för ett ämne i taget och inte ger en samlad bedömning av effekten av flera olika kemikalier samtidigt.

Läs hela rapporten här>>
Se COOP:s film om försöket med familjen Palmgren här>>


2015-05-07