Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

HKScan satsar på dansk ekokyckling


Bristen på svenskuppfödd KRAV-kyckling på marknaden gör att intresset och trycket för att hitta alternativa inköpskanaler ökar. Nu kommer HK Scan att lansera en ekologisk kyckling från Danmarks största ekologiska kycklingproducent, Rose, dotterbolag till HKScan. Kycklingen föds upp av producenter på Jylland och Fyn.

Kycklingen säljs bland annat hos Mathem, som är en nättjänst. Priset ligger på cirka 85 kronor kilot för hel, 79 kr kilot för kycklingklubbor och 227 kr kilot för bröstfilé. Priser som ligger något lägre än för motsvarande svensk färsk produkt. Cirkapris på KRAV-kycklingfilé, färsk från Bosarp Kyckling är 250 kr/kg. HK Scan räknar med en försäljning på cirka 20-30 ton på årsbasis.
Det handlar om fryst EU-ekologisk kyckling, även certifierad med dansk Ö-märkning, med likartade regler som KRAV. Det innebär krav på tillgång till utevistelse på barmark och en inomhusyta dubbelt så stor som för konventionell besättning, salmonellafria besättningar och ingen antibiotika i förebyggande syfte och givetvis GMO-fritt ekofoder.

Rose, som är ett dotterbolag inom HK Scan ökade sin försäljning av ekologiska kycklingar med 32 procent under 2014. HK Scan räknar med att efterfrågan ökar och arbetar på att öka produktionen markant.

- Vi ser en klar och tydlig tendens att konsumenterna lägger ökat fokus på kvalitet och djurvälfärd och samtidigt är det tydligt att konsumenterna i långt högre utsträckning än tidigare är beredda att betala ett högre pris för den typen av produkter. Till detta kommer ett stort fokus på ekologiskt hos våra politiker här i Danmark och att detaljhandeln här i Danmark satsar hårt på att öka eko. Det kommer att lyfta försäljningen av ekologiska kycklingar ytterligare, säger Anders Olsen, försäljningschef hos HKScan i Danmark.

Cirka 90 procent av Roses produktion säljs på Danska marknaden, resten på export. Rose slaktar cirka 500 000 ekologiska kycklingar om året. Marknaden för ekologisk kyckling ser annars samma ut som i Sverige, det vill säga att den präglas av underskott och en ständig kommunikation med producenterna om att öka produktionen pågår. Under 2015 är den förväntade produktionsökningen ca 30 procent.

- Det har överraskat oss att efterfrågan ökat så markant just nu på den danska marknaden, trots att Danmark inte är fri från den ekonomiska krisen ännu. Det betyder att vi haft svårt att leverera de volymer som marknaden efterfrågar, säger Andres Olsen.
Från juni räknar man med att ett antal nya ekostallar tas i bruk.

2015-05-09