Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nordamerikanerna älskar svensk ekohavre


För världens största förädlare av ekologisk spannmål har den svenskodlade råvaran börjat spela en allt viktigare roll.
- Vi kommer behöva utöka vårt samarbeta med svenska ekoodlare framöver, säger Darren Schubert, Grain Millers.


Grain Millers är världens största förädlare av ekologisk spannmål. Man står för ungefär 25 procent av världsmarknaden för ekologiskt mjöl, flingor och gryn. Kunderna är såväl amerikanska företag, som kunder på världsmarknaden.
- Vi ser en stor potential för ekoloogiska spannmålsprodukter både i USA och på exportmarknaden. Asien växer starkt, i till exempel Malaysia växer ekomarknaden något vansinnigt, säger Darren Schubert, marknadschef för Grain Millers.

Oroväckande trend
Den nordamerikanska ekomarknaden växer cirka tio procent 2014 och har vuxit med den ökningstakten i flera år och beräknas också fortsätta att göra det. Samtidigt minskar den inhemska odlingen av ekologisk spannmål.
- Det är en oroväckande trend som vi sett under flera år. Vi tappar ekologiska producenter eftersom lönsamheten i att odla konventionella grödor som till exempel granola stiger och det är en bättre affär för de amerikanska lantbrukarna. Det mest bekymmersamma är att det är de unga som går tillbaka till konventionell odling, säger Darren Schubert.
Utvecklingen har dock öppnat för att intresset hos nordamerikanska kunder att köpa europeisk ekospannmål ökat, och den får gärna vara svensk.

Svensk ekohavre räddar situationen
För andra året i rad har Lantmännen Lantbruk skickat i väg en båt lastad med svensk ekohavre och för första gången någonsin gick även en båtlast iväg med svenskt ekovete med destination Nordamerika, i höstas.
- Vi älskar den svenska ekohavren! Utan den hade vi inte klarat årets produktion.
Swedes are popular in Vancouver. Det var tre månader kvar till nästa skörd när den amerikanska råvaran tog slut, säger Grain Millers största ekokund med emfas, Simon Colley från Natures Path, som köper ungefär hälften av den årliga ekologiska volymen från Grain Millers kvarnar.
Efter första steget hos Grain Millers, där spannmålen bearbetas till olika mjöl och gryner så förädlar Natures Path den svenska ekospannmålen vidare till bröd, müsliblandningar och andra typer av cerealieprodukter. Företaget säljer enbart ekoprodukter och är den amerikanska marknadens största tillverkare av ekofrukostprodukter och köper ungefär hälften av Grain Millers ekoproduktion.

Gott rykte
Även hos Grain Millers är man förtjust över den svenska ekospannmålen och svenskarnas sätt att göra affärer.
- Du vet att när du handlar från Sverige så håller varan den kvalitet som utlovas, den kommer vid utlovad tidpunkt och alla papper är i ordning. Det är givetvis oerhört viktigt att certifieringskontrollen fungerar och att vi kan lita på den. Svenskarna har ett mycket gott rykte på exportmarknaden, säger Darren.

Ökade volymer framöver
Från Grain Millers håll så är man mycket intresserad av att upprätthålla och utöka handelskanalerna och kontakterna med svenska ekolantbrukare.
- Vi inser att vi kommer bli tvungna att importera mer ekospannmål framöver. Vi funderar på hur vi kan utöka kontakten med svenska ekoodlare. Kanske skulle man kunna få till någon form av kunskapsutbyte som stärkte relationerna?, funderar Darren.
Detta är något som Grain Millers nu kommer att diskutera vidare tillsammans med Ekoweb.


2015-03-20