Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Renare vatten med KRAV-märkt


KRAV satsar nu i en informationskampanj riktad mot gymnasielever på att informera om det ekologiska jordbrukets fördelar när det gäller att hålla grundvattnet fritt från bekämpningsmedel.

I informationsmaterialet kan man ta del av information om att i vattendragen i Västra Götaland och Halland hittade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under 2012 rester av olika kemiska bekämpningsmedel. Till exempel hittades ämnet Pyraklostrobin, tre gånger över riktvärdet. Miljöövervakningen hittade även Diflufenikan, en herbicid som uppmättes två gånger över riktvärdet. Enligt produktbeskrivningar är dessa ämnen mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

I Danmark har vattenfrågan varit en av de drivande faktorerna i den ökande ekoförsäljningen och i att politikerna valt att satsa på ekologisk jordbruksproduktion.

2015-03-12