Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Myten om den svenska ekoimporten

-Ekokonsumenten den svenska bondens bäste vän

En ökning i svensk ekoförsäljning med 38 procent under 2014! Det är värt att fira! Nästan inget av det som KAN produceras i Sverige importeras. När det gäller kött är skillnaden i andelen import/svenskt ljusår mellan konventionellt och ekologiskt i handeln. I butikerna har man fattat att ekokonsumenten inte bara vill ha eko, utan också svenskt, Svekologiskt...


Årets Ekologiska Branschdag och Ekogala kan läggas till handlingarna. Grunden till dagen är Ekowebs årliga marknadsrapport. I år kunde vi presentera en smått fantastisk siffra, där ekologiskt ökat med 38 procent under fjolåret. För att ställa detta i perspektiv kan sägas att under de sju år som Ekoweb mätt den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige så har värdet på försäljningen ökat med ungefär en miljard per år och det är inte dåligt det. Under 2014 ökade värdet med 4,3 miljarder!

Svenskt står för ökningen
Den fråga jag nästan alltid får när jag är ute och pratar om ekomarknaden är ”Ja, men det är ju så mycket importerat. Hur mycket av det där är egentligen svenskt då?” I debatten älskar man att ställa svenskt kontra ekologiskt. I verkligheten är det ett val som konsumenten väldigt sällan står inför.

Statistik tack! Jordbruksverket!
Tyvärr har vi ingen statistik att tillgå när det gäller import/export av ekologiska livsmedel. Det har Danmark. Där har man stenkoll vilka ekovaror som lämnar respektive kommer in i landet. En upp- maning riktad till Jordbruksverket är att man måste börja särhålla ekologiskt och konventionellt vid import och export av livsmedel, så vi kan få svart på vitt. I regeringsförklaringen säger man att eko och livsmedelsexport är prioriterade områden. Det är svårt att bli bättre på något man inte kan mäta. I brist på en sådan statistik kan vi bara göra bedömningar av marknaden. Här på Ekoweb har vi verkligen ansträngt oss för att bringa så mycket ljus som möjligt över frågan.

Mejeri, ägg, kött= Svenskt!
Av de ekoprodukter som faktiskt KAN produceras här är importen alltså en väldigt liten, för att inte säga obefintlig del. Dessutom finns det stora möjigheter för export som idag inte utnyttjas på det sätt som det borde. De största ekologiska varugrupperna som handlas i butikerna: mejeriprodukter, kött och ägg, är så gott som helt svenskproducerade när det gäller eko.

Bara svenskt, svenskt...
Tydligast blir skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt när det gäller kött. Här finns statistik över svensk självförsörjningsgrad. Jämför siffran med det ekologiska (nedan)! I svensk detaljhandel förekommer det nästan enbart svenskt ekokött av gris, nöt, lamm och kyckling. Producerat av svenska odlare och uppfödare!

Det är svekologiskt som efterfrågas
Under Ekologiska Branschdagen var uppslutningen stor från svensk handel. Alla stora kedjor var där med sina beslutsfattare. Alla pratade de sig varma för att det är ekologiskt OCH svenskt som gäller. Det är Svekologiskt som den ekologiska kunden efterfrågar. Det ligger i sakens natur. Man kan inte handla ekologiskt utan att samtidigt reflektera över var och hur mat produceras.

Därför är ekokonsumenten den svenska bondens bäste vän!

Cecilia Ryegård
redaktör
EkowebAndelen svenska livsmedel av totalförsäljningen i Sverige (där eko alltså också räknas in) Källa Jordbruksverket


Nötkött: 49% svenskt (eko 100% svenskt)
Griskött: 66% svenskt (eko 100% svenskt)
Fågel: 65% svenskt (eko 100% svenskt)
Lamm: 25% svenskt (eko 100% svenskt)

2015-03-11