Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekostöden presenteras: inga höjningar


Under tisdagen kom stödnivåerna för kommande period av landsbygdsprogrammet. Den som haft förhoppningar om en ökad satsning från den svenska regeringen på ekologisk produktion och ekologisk omställning blir nog inte imponerad.
En grov summering är att stödnivåerna är i princip oförändrade, men att bidraget för vall som gröda försvinner.

Sista dag att söka  stöden är 12 maj

Ersättningsnivåerna för ekologisk produktion i nya landsbygdsprogrammet:
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor med mera (inte vallodling på åkermark): 1 500 kr per hektar
Potatis och grönsaker: 5 000 kr per hektar
Frukt och bär: 7 500 kr per hektar
Djurersättning åkermark, där 1 ha åkermark motsvarar 1 djurenhet: 1 600 kr per hektar
Djurersättning betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet: 800 kr per hektar

Läs mer här>>

2015-03-05