Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre KRAV-bönder men mer KRAV-areal


Medier rapporterar om en massflykt från ekoproduktionen. Så många som 1000 lantbrukare skulle ha övergett den ekologiska produktionen under 2014. Det stämmer, fast ändå inte. 900 av dessa ekolantbrukare har inte haft någon certifierad produktion, och alltså inte varit några egentliga ekoproducenter som producerat råvara för ekomarknaden. Ekoweb erfar att en stor del av de 900 lantbrukare som uppges sluta med ekoproduktionen är mindre hästgårdar där man haft några hektar beten och vall som man fått miljöersättning för. Det kan också handla om gårdar i träda. För den typen av jordbruksproduktion kommer man framöver inte att få fortsatt ekostöd.

KRAV:s statistik visar att 200 KRAV-producenter valde att avsluta sin produktion under 2014. Samtidigt tillkom 100 nya KRAV-producenter. Arealen åker och betesmark som ligger under KRAV:s certifieringsverk ökade med 2 procent under 2014.

Sex nya KRAV-äggsproducenter och 2 nya KRAV-grisproducenter har tillkommit.


2015-03-04