Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny Thermoseedanläggning invigd i Eslöv


I Europas modernaste modernaste anläggning för utsäde och fröer satsar Lantmännen Lantbruk på framtiden i en ny fabrik för Thermoseedbehandling i Eslöv.

Den svenska uppfinningen ThermoSeed™ är en världsinnovation som från början var tänkt främst inom ekologisk produktion men som även i allt större omfattning används inom konventionellt jordbruk. Den gör det möjligt för lantbrukare att använda utsäde som inte är kemiskt behandlat, och det fungerar alltså både för ekologisk och konventionell odling. ThermoSeeds biologiska utsäde har visat samma eller till och med bättre resultat än kemiskt behandlat utsäde. Lantmännens satsning i Eslöv bidrar till att minska kemiska bekämpningsmedel för lantbruk i Sverige och utomlands. Anläggningen invigdes i mitten av januari av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.
Med den nya fabriken kommer tillgången på ThermoSeed-behandlat utsäde att nå större volymer och icke kemiskt behandlat utsäde blir tillgänglig för fler.

– Den nya anläggningen i Eslöv gör att ThermoSeed markant ökar sin marknadsandel. ThermoSeed konkurrerar med kemisk behandling genom hög effektivitet. En stor fördel med ThermoSeed är också att arbetsmiljön förbättras för dem som arbetar med utsädet, vilka slipper komma i kontakt med kemikalier, sade bland annat Lantmännen Lantbruks vd Johan Andersson, som också talade om målsättningen att både svenskt och internationellt lantbruk ska bidra till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och Thermoseeds betydelse i den frågan.

Satsningen i Eslöv synkroniserar med ett EU-direktiv, som främjar användningen av utsäde som inte innehåller bekämpningsmedel och satsning på ThermoSeed-produktionen i Eslöv kan därmed innebära ökad export för svenskt lantbruk.

ThermoSeed är ett sätt att behandla utsäde och eliminera utsädesburna svampangrepp. Processen innebär behandling av utsäde med varm och fuktig luft under en bestämd tid. Metoden använder ånga som behandlar utsädet enligt ett program av olika temperaturer. Patentet togs fram i Uppsala som ett samarbete mellan bland andra Lantmännen och SLU.

I dagsläget har ekologisk odling en marknadsandel på ca 10 procent på utsäde. Thermoseed belönades med titeln Årets Ekoföretag på Ekogalan 2012.


Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inviger den nya Thermoseedanläggningen i Eslöv

 

2015-01-18