Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Falköping först med höjt ekotillägg

Från den 1 juli höjer Falköpings Mejeri sitt ekotillägg med 15 öre, från 75 till 90 öre. För närvarande har Falköpings Mejeri 17 ekologiska mjölkgårdar som levererar 10 miljoner kilo ekomjölk och nu letar man efter fler leverantörer.

- Just nu har vi en nyttjandegrad på cirka 90 procent av ekomjölken, vilket är en ovanligt hög andel. Vi prioriterar nu färskvaror medan ost -och mjölkpulvertillverkningen får komma i andra hand. Vi står inför en bristsituation av ekologisk mjölkråvara, säger Thomas Andersson, vd Falköpings mejeri.

Falköpings mejeri levererar ekomjölk till bland annat Coop och Axfood och sedan vecka 11 även den ekologiska mjölken till Lidl, en försäljning som gått betydligt bättre än väntat. Men även den ekologiska försäljningen under det egna varumärket ökar.

- Den ökade försäljningen har gjort att vi sett över prisbilden och sett att det finns utrymme för att betala mer för den ekologiska mjölken. Det är ju givetvis också en signal till våra leverantörer att vi vill ha mer ekologisk mjölk. Vi har frågat nuvarande leverantörer om de kan utöka, men den vägen är inte så framkomlig, oftast på grund av att arealen inte räcker till. Vi behöver nya leverantörer och det är några som har hört av sig och de tar beslut nu under maj månad.

I dagsläget väger Falköpings Mejeri in cirka 10 miljoner kilo ekologisk mjölk per år.

- Behovet som vi ser just nu är en ökning med några miljoner kilo till, säger Thomas Andersson.

2014-05-20