Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Seminarium om gamla nordiska spannmålssorter


Intresset för andra spannmålssorter än de som erbjuds av de stora förädlingsföretagen ökar allt mer bland ekologiska odlare. Bland annat därför att det finns en marknad från mindre bagerier för spannmål med specifika, gamla egenskaper som försvunnit hos de större, förädlade sorterna. I takt med att mellangårdshandeln ökar blir det också lättare för lantbrukare att öka urvalet av odlade spannmålssorter till andra än vad de kommersiella spannmålshandlarna tar emot och därmed möjligt att satsa på sorter med andra, specifika egenskaper.

Den 15 juli håller Nordic Association of Agricultural Scientists ett seminarium på Åland för spannmålsodlare som är intresserade av gamla nordiska kultursorter. Bland annat kommer man att diskutera växtförädling för ekologiskt jordbruk, baknings och bryggningsegenskaper och skapandet av mervärden runt gamla sorter, det genetiska materialet som finns i genbanker och vilka lagar som gäller.

Hitta program och inbjudan här>>

2014-04-29