Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dålig lönsamhet för tyska ekoproducenter leder till ökad import


Den tyska konsumentmarknaden för ekologiska livsmedel växer stadigt, runt 10 procent per år. Den inhemska produktionen utvecklas inte alls i samma riktning och det har öppnat dörren för en allt större import, bland annat av mejeriprodukter och ägg från Sverige och Danmark.
Marknadenskrafterna verkar inte ha den positiva effekt som man skulle kunna tro och når inte ända fram till råvaruproducenterna. Cirka 600 ekojordbruk i snitt per år, går tillbaka till konventionell produktion i Tyskland. Samtidigt tillkommer också många nya producenter, men nettoantalet per år är negativt.

- Detta är på grund av för liten lönsamhetsskillnad mellan konventionell och ekologisk produktion för lantbrukarna, vilket gör ekologisk produktion oattraktiv, säger Ulrich Köpke, professor i jordbruksvetenskap på Universitetet i Bonn.
Utvecklingen går stick i stäv med den tyska regeringens politiska mål för den ekologiska jordbruksproduktionen, vilket ligger på 20 procent. I dagsläget ligger den ekologiska jordbruksandelen på 6 procent.

Källa: Bio-Markt.Info

2014-04-28