Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Så gott som all ekokyckling svensk


Så gott som all eko- och KRAV-kyckling som finns på marknaden är svenskuppfödd, det visar en kartläggning som Ekoweb gjort. Exakta uppgifter är svåra att få, eftersom ekologiskt inte särskiljs för konventionellt i registreringen av livsmedelsimporten till Sverige. Men efter en rundringning som Ekoweb gjort till olika aktörer i branschen så kan man konstatera att om det över huvudtaget förekommer import av ekologisk kyckling till Sverige så är det inga KRAV-kycklingar, utan EU-ekologiska och det rör sig om små volymer.

- Vi märker inte av något tryck från någon import. I butik har jag faktiskt aldrig sett något annat än svensk KRAV-kyckling. Ett ytterligare tecken på att det måste vara väldigt liten import, om det ens finns någon, är att alla aktörer, både inom detaljhandeln och grossist, är på oss och vill ha mer. Hade de kunnat importera så hade de ju inte legat på hos oss. Det går inte att producera KRAV-märkta kycklingar billigare i något annat land. Den ekologiska kunden är också i väldigt stor utsträckning intresserad och medveten om ursprunget. De vill gärna ha svenskt, säger Birgitta Alwén, Bosarp Kyckling.

Enligt Ekowebs undersökning är all KRAV-märkt kyckling på marknaden svensk. När det gäller EU-ekologisk, som främst återfinns inom restaurang och storhushåll kan det förekomma mindre mängder import. Hos Martin & Servera. Sveriges största leverantör av ekologiska produkter till offentlig sektor och restaurang, man står för mer än hälften av ekoförsäljningen dit, har i sitt sortiment tio ekologiska kycklingprodukter. Alla, utom en är svenska. Man erbjuder hel kyckling från Rose Polultry i Danmark.

2014-03-28