Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dansk politik och bransch i åtgärdsprogram för att avvärja ekoflykt


En av tre danska ekologiska mjölkproducenter funderar över att gå tillbaka till konventionell produktion. Det är följden av att mjölkkvoterna slopas och att det för första gången på många år blir möjligt för mjölkproducenterna att utöka sin produktion. För de ekologiska gårdarna betyder det för de flesta att man även måste köpa mer mark, för att kunna tillgodose beteskravet och fodertillgången, något som inte de konventionella gårdarna behöver. Konkurrensen om marken är hård, framför allt på södra Jylland där produktionen av majs till den tyska biogasen blivit en lönsam odling.
Var tredje liter dansk mjölk som konsumeras är ekologisk och exporten av ekologiska mejeriprodukter är växande. Regeringen har satt höga mål såväl för ekologisk konsumtion som export och detta hotas nu. Därför har regeringen kommit med sex förslag till åtgärder för att förhindra att den ekologiska produktionen påverkas negativt, bland annat finns på förslag att offentligt ägd jordbruksmark ska odlas ekologiskt

- Färre ekologiska mjölkproducenter betyder mindre odlad ekologisk areal, tvärt emot vad både regeringen och oppositionen önskar: En fördubbling av den ekologiska arealen till år 2020. Den ekologiska mejeriförsäljningen är stabil och exporten ökar. Men de ekologiska producenterna behöver mer jordbruksmark. När flera av problemen är skapade av politiken så finns det också behov av politiska lösningar. Efter möten med både ministern och livsmedelsutskottet är jag hoppfull. Det finns politiskt intresse för flera konkreta förslag, säger Per Kölster, ordförande för Ökologisk Landsförening.

2014-02-26